Stomatološka ordinacija 
CANINUS

Click here to edit subtitle

O nama

Stomatološka ordinacija CANINUS je osnovana 1991. godine. Ordinacija već više od 20 godina pruža usluge iz svih oblasti stomatologije.

Oralna Hirurgija

 • Ekstrakcija zuba (rutinska)
 • Hirurška ekstrakcija zuba
 • Hirurška ekstrakcija umnjaka
 • Hirurška ekstrakcija očnjaka
 • Operacije viličnih cisti
 • Operacija ciste sa augmentacijom veštačke kosti
 • Resekcija jednokorenog zuba
 • Resekcija višekorenog zuba
 • Režanj operacija sa augmentacijom veštačke kosti 
 • Predprotetska hirurgija

Protetika

 • Parcijalna proteza od akrilata
 • Parcijalna Vizil proteza
 • Totalna proteza od akrilata
 • Totalna Vizil proteza
 • Metal-keramičke krunice
 • Keramičke krunice 
 • Metal-keramičke krunice na implantima

Konzervativna stomatologija

 • Plombe bele
 • Lečenje korena zuba
 • Uklanjanje zubnog kamenca sa poliranjem zuba
 • Izbeljivanje zuba

Ortopedija vilica

 • Izrada fiksnih aparata
 • Izrada mobilnih aparata
 • Izrada folija za ispravljanje zuba  Invisalign ili eCligner

Preventivna stomatologija

 • Zalivanje fisura
 • Fluorizacija zuba
 • Izrada čuvara prostora
 • Izrada zaštitnih krunica mlečne denticije

Implantologija

 • Ugradnja implantata 
 • Implantati cilindrični dvofazni
 • Implantati jednofazni
 • Mini implantat jednofazni

Partneri